asdasd

Rate this post
Vòng Bảng Home Page: www.excely.com
1 T5 Tháng 6 14, 2018 22:00
Nga
0 0
Ả Rập Xê-út
2 T6 Tháng 6 15, 2018 19:00
Ai Cập
Uruguay
Bảng A Trận T H B Hiệu số Điểm
3 T7 Tháng 6 16, 2018 1:00
Bồ Đào Nha
Tây ban nha
Ả Rập Xê-út 1 0 1 0 0 – 0 1
4 T6 Tháng 6 15, 2018 22:00
Morocco
Iran
Nga 1 0 1 0 0 – 0 1
5 T7 Tháng 6 16, 2018 17:00
Pháp
Úc
Uruguay 0 0 0 0 0 – 0 0
6 T7 Tháng 6 16, 2018 23:00
Peru
Đan mạch
Ai Cập 0 0 0 0 0 – 0 0
7 T7 Tháng 6 16, 2018 20:00
Argentina
Iceland
8 CN Tháng 6 17, 2018 2:00
Croatia
Nigeria
Bảng B Trận T H B Hiệu số Điểm
9 T2 Tháng 6 18, 2018 1:00
B-ra-xin
Thụy Sĩ
Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 – 0 0
10 CN Tháng 6 17, 2018 19:00
Costa Rica
Serbia
Tây ban nha 0 0 0 0 0 – 0 0
11 CN Tháng 6 17, 2018 22:00
Đức
Mexico
Iran 0 0 0 0 0 – 0 0
12 T2 Tháng 6 18, 2018 19:00
Thụy Điển
Hàn Quốc
Morocco 0 0 0 0 0 – 0 0
13 T2 Tháng 6 18, 2018 22:00
Bỉ
Panama
14 T3 Tháng 6 19, 2018 1:00
Tunisia
Anh
Bảng C Trận T H B Hiệu số Điểm
15 T3 Tháng 6 19, 2018 22:00
Ba Lan
Senegal
Pháp 0 0 0 0 0 – 0 0
16 T3 Tháng 6 19, 2018 19:00
Colombia
Nhật Bản
Peru 0 0 0 0 0 – 0 0
17 T4 Tháng 6 20, 2018 1:00
Nga
Ai Cập
Đan mạch 0 0 0 0 0 – 0 0
18 T4 Tháng 6 20, 2018 22:00
Uruguay
Ả Rập Xê-út
Úc 0 0 0 0 0 – 0 0
19 T4 Tháng 6 20, 2018 19:00
Bồ Đào Nha
Morocco
20 T5 Tháng 6 21, 2018 1:00
Iran
Tây ban nha
Bảng D Trận T H B Hiệu số Điểm
21 T5 Tháng 6 21, 2018 22:00
Pháp
Peru
Argentina 0 0 0 0 0 – 0 0
22 T5 Tháng 6 21, 2018 19:00
Đan mạch
Úc
Croatia 0 0 0 0 0 – 0 0
23 T6 Tháng 6 22, 2018 1:00
Argentina
Croatia
Iceland 0 0 0 0 0 – 0 0
24 T6 Tháng 6 22, 2018 22:00
Nigeria
Iceland
Nigeria 0 0 0 0 0 – 0 0
25 T6 Tháng 6 22, 2018 19:00
B-ra-xin
Costa Rica
26 T7 Tháng 6 23, 2018 1:00
Serbia
Thụy Sĩ
Bảng E Trận T H B Hiệu số Điểm
27 CN Tháng 6 24, 2018 1:00
Đức
Thụy Điển
B-ra-xin 0 0 0 0 0 – 0 0
28 T7 Tháng 6 23, 2018 22:00
Hàn Quốc
Mexico
Thụy Sĩ 0 0 0 0 0 – 0 0
29 T7 Tháng 6 23, 2018 19:00
Bỉ
Tunisia
Costa Rica 0 0 0 0 0 – 0 0
30 CN Tháng 6 24, 2018 19:00
Anh
Panama
Serbia 0 0 0 0 0 – 0 0
31 T2 Tháng 6 25, 2018 1:00
Ba Lan
Colombia
32 CN Tháng 6 24, 2018 22:00
Nhật Bản
Senegal
Bảng F Trận T H B Hiệu số Điểm
33 T2 Tháng 6 25, 2018 21:00
Uruguay
Nga
Đức 0 0 0 0 0 – 0 0
34 T2 Tháng 6 25, 2018 21:00
Ả Rập Xê-út
Ai Cập
Mexico 0 0 0 0 0 – 0 0
35 T3 Tháng 6 26, 2018 1:00
Iran
Bồ Đào Nha
Thụy Điển 0 0 0 0 0 – 0 0
36 T3 Tháng 6 26, 2018 1:00
Tây ban nha
Morocco
Hàn Quốc 0 0 0 0 0 – 0 0
37 T3 Tháng 6 26, 2018 21:00
Đan mạch
Pháp
38 T3 Tháng 6 26, 2018 21:00
Úc
Peru
Bảng G Trận T H B Hiệu số Điểm
39 T4 Tháng 6 27, 2018 1:00
Nigeria
Argentina
Bỉ 0 0 0 0 0 – 0 0
40 T4 Tháng 6 27, 2018 1:00
Iceland
Croatia
Anh 0 0 0 0 0 – 0 0
41 T5 Tháng 6 28, 2018 1:00
Serbia
B-ra-xin
Tunisia 0 0 0 0 0 – 0 0
42 T5 Tháng 6 28, 2018 1:00
Thụy Sĩ
Costa Rica
Panama 0 0 0 0 0 – 0 0
43 T4 Tháng 6 27, 2018 21:00
Hàn Quốc
Đức
44 T4 Tháng 6 27, 2018 21:00
Mexico
Thụy Điển
Bảng H Trận T H B Hiệu số Điểm
45 T6 Tháng 6 29, 2018 1:00
Anh
Bỉ
Ba Lan 0 0 0 0 0 – 0 0
46 T6 Tháng 6 29, 2018 1:00
Panama
Tunisia
Colombia 0 0 0 0 0 – 0 0
47 T5 Tháng 6 28, 2018 21:00
Nhật Bản
Ba Lan
Senegal 0 0 0 0 0 – 0 0
48 T5 Tháng 6 28, 2018 21:00
Senegal
Colombia
Nhật Bản 0 0 0 0 0 – 0 0

Comments

comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*